01_KAI_Global_Awards_Header_Poland_2023-1

Kaizen Institute Poland jest zaszczycony, że może ogłosić kolejną edycję KAIZEN™ Award Poland i uhonorować prestiżową nagrodą kolejne doskonałe przedsiębiorstwa działające w Polsce za ich innowacyjną oraz efektywną realizację praktyk KAIZEN™ w kategorii:

Excellence in Applying
KAIZEN™ Principles

Uczestnicy: Przedsiębiorstwa każdej wielkości i branży

Organizacje są oceniane pod kątem dojrzałości stosowanych rozwiązań wspierających Transformację KAIZEN™. Ocena oparta na
obserwacji jest przeprowadzana przez doświadczonych asesorów w siedzibie Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania pięciu
zasad KAIZEN™:

Kreowanie wartości dla Klienta

 • Organizacja zna potrzeby Klientów należących do różnych segmentów rynku
 • Organizacja jest zaangażowana w jakość
  i spełnianie oczekiwań Klientów

Zarządzanie przepływem

 • Liderzy wiedzą jak projektować, tworzyć, zarządzać
  i ulepszać procesy
 •  Pracownicy rozumieją pojęcia muda (marnotrawstwo), mura (nieregularność) i muri (nadmierne przeciążenie)

Orientacja na gemba (miejsce powstawania wartości)

 • Miejsce pracy jest zorganizowane pod kątem wydajności, zarządzanie wizualne służy uwidocznieniu marnotrawstwa, standardów i zachowań pracowników
 •  Liderzy udają się na miejsce pracy, aby z pierwszej ręki zrozumieć problemy

Wzmacnianie ludzi

 • Cele biznesowe są wdrażane kaskadowo w całej organizacji
 • Wszyscy liderzy dzielą się umiejętnościami KAIZEN™ i odwzorowują sposób myślenia KAIZEN ™, rozwijając swoje zespoły

Przejrzystość liczb, danych i faktów

 • Decyzje dotyczące zarządzania są oparte na długoterminowej wizji
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów opiera się na rzeczywistych danych z gemba 

Oprócz oceny stosowanych zasad KAIZEN™ ocenie podlegają również działania pozwalające organizacji na upewnienie się, że pracownicy wiedzą dokąd organizacja zmierza, oraz jakie postępy i jakie korzyści odnoszą Klienci i organizacja z zaangażowania w działania KAIZEN™.